.

.

الجمعة، 29 مايو 2015

اغنية المرحلة

I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe in love, love, love, love, love!
When you can't see the forest for the trees
follow the colors of your dreams
just turn to friends their help transcends to love, love, love, love, love

I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe in love, love. 
I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe I believe  in love, love, love,love, love. 

The winter's finally passing on, 
the king is back, the queen is gone, 
come dance with me cause now we're free to love, love, love, love, love. 

Tutu tururu tu tururu.... 
Love, love, love! 
Tutu tururu tu tururu.... 
Love, love, love!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لا تقسوا عليّ .. وابتسم للحياة : )))))